Privacybeleid

17-11-2021

Horeca Techniek Brouwer, gevestigd aan Oringerbrink 111, 7812JT Emmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat we de persoonsgegevens die u met ons deelt met grote zorgvuldigheid behandelen. In deze privacyverklaring vindt u meer informatie over hoe we dat doen. Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op via info@htbemmen.nl.

 

Persoonsgegevens die Horeca Techniek Brouwer verwerkt

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de dienst of het product dat u bij ons afneemt.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Interesses
 • Apparaat- en gebruiksgegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons versterkt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op onze website, in correspondentie en/of via de telefoon

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Horeca Techniek Brouwer verwerkt

Wij verwerken geen gevoelige persoonsgegevens, zoals godsdienst/levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk verleden of Burgerservicenummer.

Daarnaast hebben we niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar als hiervoor geen toestemming is gegeven door een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker echt 16 jaar of ouder is. We raden ouders/voogden dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Bent u ervan overtuigd dat er onverhoopt toch gegevens worden verzameld van een kind zonder dat hier ouderlijke toestemming voor is gegeven? Laat het ons dan weten via info@htbemmen.nl, dan verwijderen wij de gegevens.

 

Met welk doel verwerkt Horeca Techniek Brouwer persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw betaling af te handelen nadat u een product/dienst hebt afgenomen.
 • Om de producten/diensten te kunnen leveren.
 • Om contact met u op te kunnen nemen als dit nodig is om een product of dienst te kunnen leveren of om uw vragen te beantwoorden.
 • Om u e-mails te sturen met daarin informatie over uw bestelling of de bestelstatus.
 • Om een account voor u aan te maken nadat u uzelf op onze website hebt geregistreerd.
 • Om op basis van uw surfgedrag onze website, producten en/of diensten te analyseren en te verbeteren.
 • Om op basis van uw surfgedrag ons aanbod van producten/diensten op uw voorkeuren af te stemmen. Lees hierover meer onder het kopje 'Geautomatiseerde besluitvorming’.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Horeca Techniek Brouwer neemt besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die de volgende gevolgen kunnen hebben voor u:

 • Regionale targeting: we verwerken persoonsgegevens om, op basis van locatiegegevens, regionaal advertenties te kunnen laten zien. Zo kunnen we bijvoorbeeld advertenties tonen aan mensen die zich in de buurt van Emmen en omgeving bevinden.

 

Hoe lang Horeca Techniek Brouwer persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. De bewaartermijn van de gegevens is daarom ook afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld. Daarnaast is het in sommige gevallen wettelijk verplicht om gegevens een bepaalde tijd bewaren. Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op via info@htbemmen.nl.

 

Delen van persoonsgegevens door Horeca Techniek Brouwer met derden

We delen uw persoonsgegevens met zakenpartners en derden wanneer dit noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren of wanneer we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Daarnaast is er een aantal andere gevallen waarin uw persoonsgegevens met derden delen, maar dit zullen we alleen doen met uw toestemming.

Met bedrijven die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Zo verzorgen we een gelijk niveau van beveiliging en kunnen we de vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgen. Horeca Techniek Brouwer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij maken gebruik van de volgende leveranciers van producten/diensten die namens Horeca Techniek Brouwer persoonsgegevens verwerken en met wie wij elk een verwerkersovereenkomst hebben gesloten:

 

Webhosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Spothost. Spothost verwerkt namens ons persoonsgegevens en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Spothost heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Spothost is op grond van de verwerkersovereenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

Mollie
Om online betalingen af te handelen, maken wij gebruik van de diensten van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens, alsmede uw betaalgegevens, zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om hun dienstverlening te verbeteren en kan, in het kader daarvan, (geanonimiseerde) informatie delen met derden. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan is.

 

Verzending en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om het pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken hiervoor gebruik van pakketdiensten. Het is daarvoor noodzakelijk dat we uw naam, adres en woonplaatsgegevens met de betreffende pakketdienst delen. Zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat er, door de pakketdienst, een onderaannemer wordt ingeschakeld, worden uw gegevens ook aan deze partij ter beschikking gesteld. Pakketdiensten waar wij gebruik van maken zijn:

 • PostNL
 • UPS

 

Beoordelingen
Wij verzamelen reviews (recensies) via een platform. Als u een review achterlaat, bent u verplicht om uw naam en e-mailadres en woonplaats op te geven. Deze gegevens worden met ons gedeeld, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Uw naam en woonplaats worden tevens op de website van het platform geplaatst. In sommige gevallen kan het platform contact met u opnemen om de recensie toe te lichten. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten, delen wij uw naam en e-mailadres met het platform. Zij gebruiken deze gegevens alleen met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. De platforms hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zij behouden zich het recht voor om, ten behoeve van het leveren van de dienstverlening, derden in te schakelen. Hiervoor hebben wij toestemming gegeven. De hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor de platforms derden inschakelen. Beoordelings-platforms waar wij gebruik van maken zijn:

 • KiYoh

 

Boekhouding
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van SnelStart. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens, alsmede details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. SnelStart is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. SnelStart zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven gebruiken.

 

Google Analytics
We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. We maken namelijk gebruik van Google Analytics, waar we bezoekersgegevens analyseren om zo onze website en uw ervaring op onze website te optimaliseren.

 

RAM Online Marketing
Wij maken gebruik van een online marketingbureau, namelijk RAM Online Marketing. Zij analyseren de data die op onze website wordt verzameld en combineren deze kennis met hun kunde om de website te optimaliseren. RAM Online Marketing heeft hierdoor ook toegang tot persoonsgegevens. Daarom hebben wij een verwerkersovereenkomst met het bedrijf gesloten. Zo wordt de veiligheid van uw persoonsgegevens gewaarborgd.

 

Chat
Wij maken gebruiken van een chatprogramma waarin u uw vragen kunt stellen, zodat we u direct kunnen helpen. In dit programma (Steam (Codelogic)) kunt u uw naam en e-mailadres invullen. Deze gegevens gebruiken wij om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. De inhoud van de berichten wordt ook bewaard (maar niet langer dan wettelijk toegestaan), zowel om hiernaar te kunnen refereren wanneer we u helpen en om onze dienstverlening te optimaliseren. Steam verwerkt deze gegevens alleen om de chatgesprekken mogelijk te maken.

 

YouTube
Wij maken gebruik van YouTube, een platform dat de weergaven van audio- en videobestanden mogelijk maakt. Als u op een pagina de geïntegreerde YouTube-player tegenkomt en op het bestand klikt om deze te beluisteren/bekijken, wordt er verbinding gemaakt met YouTube, zodat het bestand ook daadwerkelijk kan worden afgespeeld. Hierbij worden er gegevens verzonden naar YouTube als verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. Meer informatie over de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube, uw rechten en de opties die u kunt kiezen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunt u vinden in de privacyverklaring van YouTube zelf.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van de gegevens in te trekken. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, waarbij u een verzoek aan ons in kunt dienen om de persoonsgegevens die we van u hebben in een bestand naar u of naar een door u gespecificeerde organisatie te sturen.

Een verzoek tot inzage, correcte, verwijdering, intrekking van toestemming of gegevensoverdracht kunt u indienen via info@htbemmen.nl. We willen u graag vragen om bij een dergelijk verzoek een kopie/scan van uw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we zeker weten dat u het bent. Maak in deze kopie/scan uw pasfoto, de MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan), het documentnummer en het Burgerservicenummer zwart. Zo wordt uw privacy beschermd. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek.

Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe Horeca Techniek Brouwer persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en treffen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging te voorkomen. De maatregelen die wij hierin treffen zijn:

 • Uw gegevens worden versleuteld verstuurd via een beveiligde internetverbinding (SSL). Dit kunt u zien aan het feit dat onze website-URL begint met “https://” en aan het hangslotje dat voorin de adresbalk staat.
 • We voeren regelmatige updates uit aan alle onderdelen van onze website, zodat we werken met de meest recente en daarmee de veiligste versies.
 • Betalingen worden uitgevoerd via een versleutelde verbinding en betaalgegevens worden opgeslagen op goed beveiligde, Nederlandse servers.
 • De servers en apparaten waar wij mee werken zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewalls.

 

Cookies en vergelijkbare technologieën

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

 1. Noodzakelijke cookies
 2. Analyserende cookies

Bij uw eerste bezoek informeren wij u over deze cookies en vragen we uw toestemming om deze te mogen plaatsen. Volgens de wet hoeven we geen toestemming te vragen voor het plaatsen van de Noodzakelijke cookies, omdat deze noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Daarnaast plaatsen we ook analyserende cookies. De data die we hiervan ontvangen wordt eerst geanonimiseerd, dus het gaat in dat geval niet om persoonsgegevens. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken vindt u hier.

Het is mogelijk om u af te melden voor cookies van alle websites door de instellingen van uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle bestaande cookies wissen in de instellingen van uw internetbrowser. Als u deze uitzet, kan het zijn dat er functionaliteiten van onze website wegvallen en dat deze niet meer naar behoren functioneert.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of aangepast. We raden u daarom aan om het beleid in de gaten te houden en deze regelmatig te controleren op wijzigingen. 

De laatste datum van aanpassing is: 17-11-2021

Betaal Veilig Met

Copyright © 2024 HTB Emmen Magento Webshop door InDiv Solutions B.V. Hosting: Datux Linux Professionals